Welkom

Mensen zijn zeer creatief.
Ideeën worden vaak eerst in onze gedachten gevormd, waarna ze uiteindelijk op
papier worden gezet. Om dit aan anderen te kunnen tonen, dient dit helder en
duidelijk te gebeuren.

Goede tekeningen zijn hierbij van groot belang.
De gemeente vraagt om tekeningen om bouwplannen te kunnen toetsen aan
voorschriften en voor te leggen aan de welstandscommissie.
Een aannemer heeft tekeningen nodig om de kosten van een project uit te rekenen
en uiteindelijk werktekeningen om het gebouw te bouwen.

 

Een goede tekening verschaft duidelijkheid en voorkomt daarmee
discussie en fouten. Tevens zijn het voor u contractstukken waarmee u de
aannemer kunt aanspreken mocht hij iets anders uitvoeren of andere materialen
gebruiken dan op de tekening staan aangegeven.